Dodane przez dnia 6 maj 2015

W dzisiejszym artykule chciałbym uczulić Państwa na co należy zwrócić szczególną uwagę przed kontrolą ITD. w firmie. Nie będę tu poruszał oczywistych kwestii tj. przygotowanie wykresówek, szczytów z kart i tachografów, skupię się na rzeczach, które najczęściej zaskakują w trakcie kontroli.

Pierwszym teoretycznie oczywistym elementem jest przygotowanie wszystkich licencji (krajowych / międzynarodowych) upoważniających nas do wykonywania przewóz rzeczy/ osób. Niestety nieoczywiste dla niektórych firm transportowych jest posiadanie licencji spedycyjnej! Na tym chciałbym się skupić w tym punkcie. Każdy podmiot, który korzysta z podwykonawców i nie wykonuje wszystkich przewozów osobiści powinien posiadać również licencję na spedycję. Za brak takiej licencji ITD. może nałożyć karę jak za brak licencji na transport osób/rzeczy czyli 8000 zł.

Kontrola ITD. może objąć również dokumentacje kadrową. Inspektor może sprawdzić posiadane przez nas dokumenty uprawniające do wykonywania zawodu kierowcy. W aktach kierowcy powinny się znajdować aktualne:

– świadectwo kwalifikacji zawodowych (kserokopia),
– zaświadczenie lekarskie uprawniające do wykonywania zawodu / badanie profilaktyczne,
– orzeczenie psychologiczne.
Za brak któregokolwiek z dokumentów grozi kara 1000 zł.

Przedsiębiorca powinien przygotować zestawienie wszystkich osób zatrudnionych lub wykonujących przewozy w okresie objętym kontrolą. Jest to szczególnie ważny element kontroli dla posiadaczy pojazdów z tachografem cyfrowym. Należy prześledzić zestawienie osób, które wykonywały przewozy w firmie. Ponieważ wszystkie te osoby będą widoczne na raporcie, który można wygenerować ze szczytu tachografu cyfrowego.

Bardzo często zdarza się, że przedsiębiorca zapomina o osobach, które były zatrudnione np. na zlecenie w celu wykonania pojedynczych transportów.

Kolejnym elementem, który zaskakuje jest konieczność przedłożenia do kontroli wszystkich faktur sprzedażowych związanych z wykonywaniem usług transportowych. Daje to możliwość skontrolowania:
– czy wszystkie transporty wykonywane w firmie mają pokrycie w tarczkach lub zapisach cyfrowych,
– czy wszystkie wykonywane przewozy maja pokrycie w fakturach (ten fakt może zainteresować również inną instytucje ).

Pamiętajmy tutaj również o tym, że ITD. ma możliwość potwierdzania jazdy zapisanej na wykresówkach lub plikach cyfrowych nie tylko na podstawie faktur za wykonane usługi ale również może porównać to z danymi z systemu ViaTOLL.

Jeśli chcieli by Państwo uzyskać bardziej szczegółowe informacje a ten temat zapraszam do kontaktu i podjęcia współpracy biuro@fmexpert.pl