Dodane przez dnia 6 maj 2015

Dziś będzie krótko. Dostaję dużo maili z zapytaniami czy ITD. może nakładać podwójne katy za jedno wykroczenie na kierowcę, a potem na właściciela?

Wersja ITD. nie ma czegoś takiego jak podwójna kara. Kierowca dostaje karę np. za niestosowanie się do przepisów rozporządzenia 561/2006, a właściciel za złe zorganizowanie czasu pracy kierowcy, brak kontroli i nadzoru nad pracownikiem.

Takie sytuacje zdążają się i będą się zdarzać cały czas ponieważ mandat jaki dostaje kierowca na drodze to kilkaset złotych a kara nałożona na przedsiębiorstwo to kilka tysięcy złotych. Poniżej parę przykładów z ostatnich miesięcy

Wykroczenie: brak wypisu z licencji w pojeździe Kara dla kierowcy 500zł. Kara dla przedsiębiorcy 2 000zł za niewyposażenie kierowcy w odpowiednie dokumenty.

Wykroczenie: nie rejestrowanie czasu pracy przy pomocy urządzeń rejestrujących. Kara dla kierowcy 2 000zł. Kara dla przedsiębiorcy 5 000zł.

Na koniec moje ulubione. Wykroczenie : przeciążenie osi ciągnącej o 400 kg. Kara dla kierowcy 250zł Kara dla przedsiębiorcy 5 000zł za brak kategorii VI, o czym pisałem w poprzednim artykule.

Pisałem o tym już niejednokrotnie chociażby w artykule „ Nie płać za wykroczenia popełniane przez kierowców”. Zabezpiecz się przed taką sytuacją. Bądź pracodawcą, który spełnia wymogi artykułu:

Art. 92b. który mówi: Nie nakłada się kary pieniężnej za naruszenie przepisów o czasie prowadzenia pojazdów, wymaganych przerwach i okresach odpoczynku, jeżeli podmiot wykonujący przewóz zapewnił:

właściwą organizację i dyscyplinę pracy ogólnie wymaganą w stosunku do prowadzenia przewozów drogowych, umożliwiającą przestrzeganie przez kierowców przepisów,
prawidłowe zasady wynagradzania, niezawierające składników wynagrodzenia lub premii zachęcających do naruszania przepisów rozporządzenia, o którym mowa w pkt 1 lit. a, lub do działań zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego.

Jeśli ktoś chciałby dowiedzieć się więcej na ten temat proponuję pomoc i doradztwo w tej kwestii. Dla zainteresowanych posiadam komplet dokumentów i oświadczeń kadrowych, które mogą bardzo pomóc w zrzuceniu odpowiedzialności z właściciela za wykroczenia popełniane przez kierowców. Przestań płacić ITD. podwójnie! No chyba, że jesteś osobą, która płacąc kary chce świadome zasilać budżet naszego Państwa. Wtedy nie będę Cię namawiał do zabezpieczenia się przed tą jawną niesprawiedliwością.