Dodane przez dnia 6 maj 2015

Wszyscy wiemy, że nie powinno się płacić kierowcy za przejechane kilometry lub za „fracht”.

Po pierwsze jest to nielegalne, a po drugie nieopłacalne.

Istnieje legalny sposób płacenia kierowcy wynagrodzenia, dzięki, któremu można mieć również korzyści podatkowe.

Każdy przedsiębiorca transportowy ma obowiązek płacenia kierowcy delegacji!

Ma też możliwość ustalenia dowolnej wysokości diety, nie niższej niż obowiązująca w danym kraju (w Polsce 30 zł). Wystarczy, że będzie to zapisane np. w regulaminie wynagrodzenia.

Korzystając z tej możliwości możemy oficjalnie podnieść kierowcy wynagrodzenie, nie płacąc za to wyższych ZUS-ów i podatku. Tym samym, kierowcy można zrekompensować koszty ponoszone w trakcie podróży i inne niedogodności związane z ciągłym przebywaniem poza domem.

„Wynagrodzenie z tytułu delegacji jest wolne od opodatkowania i ZUS-ów”.

Dzięki temu unikniemy w przyszłości roszczeń, z jakimi może wystąpić pracownik. Dodatkowo wykazując pełne wynagrodzenie kierowcy w kosztach zapłacisz mniejszy podatek

Należy pamiętać, że oprócz delegacji kierowcy należy płacić za:

dyżur,
godziny nadliczbow,
pracę w godzinach nocnych.

Dodatki te można zryczałtować, a część z nich (dyżury i praca w porze nocnej) może stanowić składową pensji podstawowej, co też pozwoli nam zaoszczędzić na wysokości płaconych składek do ZUS.

Zachęcam do płacenia kierowcy korzystając z powyższych możliwość.

Stworzenie systemu płatności opartego na powyższych składowych jest niezbędne, żeby uniknąć późniejszych kar lub roszczeń pracowników.Wysokość diet czy ryczałtów jest indywidualną kwestią w każdej firmie.

Jeśli chcieliby Państwo skorzystać z mojej pomocy w stworzeniu systemu płatności zgodnego z przepisami prawa i zabezpieczyć się jako pracodawca przed późniejszymi konsekwencjami niedopełnienia tych wymogów proszę o kontakt biuro@fmexpert.pl lub tel.667427474.